Badania EMC

Badania EMC pozwalają określić czy dany wyrób nie będzie generował na tyle silnych zaburzeń elektromagnetycznych aby zakłócić pracę innych urządzeń oraz określają odporność produktu na różne zakłócenia elektromagnetyczne pojawiające się podczas użytkowania. Wynik badań EMC wpływa również na bezpieczeństwo i funkcjonalność produktu dlatego dla wytwarzanych urządzeń elektronicznych badania EMC mają kluczowe znaczenie. 

W naszym laboratorium realizujemy badania wstępne w ramach, których oferujemy:

1. Badania na zgodność z normami

Badania, których rezultatem jest raport zawierający szczegółowe wyniki pozwalające na wstępną ocenę zgodności wyrobu z obowiązującymi normami. Opracowane przez nas kompleksowe sprawozdanie dostępne jest w wersji polskiej lub angielskiej. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że nasze laboratorium nie posiada certyfikatu akredytacji i dlatego wykonane przez nas badania mogą posłużyć do weryfikacji wstępnej zgodności wyrobu, lecz nie mogą być podstawą samej certyfikacji.

Oto wykaz oferowanych przez nas metod badawczych:

 • Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) / PN-EN 61000-4-2
 • Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (EFT/Burst) / PN-EN 61000-4-4
 • Badanie odporności na udary (SURGE) / PN-EN 61000-4-5
 • Badanie odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej / PN-EN 61000-4-6
 • Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy  i zmiany napięcia zasilania (DIPS) / PN-EN 61000-4-11
 • Pomiar harmonicznych prądu / PN-EN 61000-3-2
 • Pomiar wahań napięcia i migotania światła (Flickery) / PN-EN 61000-3-3
 • Pomiar elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych na zaciskach zasilania / PN-EN 55014-1, PN-EN 55015

2. Badania konstruktorskie

Istnieje możliwość przeprowadzenia badań, w których oferujemy Klientowi bezpośredni dostęp do aparatury pomiarowej wraz z fachową obsługą. Badania są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Klienta, a wynikami badań są obserwacje i zapisy sporządzane przez przedstawiciela firmy zlecającej. Wyniki badań przekazywane są w postaci test-raportów wygenerowanych przez oprogramowanie pomiarowe. Na potrzeby modyfikacji urządzeń udostępniamy wszelkie potrzebne narzędzia, stanowisko do lutowania oraz stanowisko z elementami filtrującymi. Badanie konstruktorskie to najszybsza i najtańsza droga do doprowadzenia urządzenia do zgodności.

Wykaz aparatury pomiarowej używanej do badań pre-compliance emisji i odporności EMC:

 • Analizator widma Rigol RSA5032-TG
 • Sieć sztuczna Hameg HM6050-2
 • Komora Tekbox Open TEM Cells TBTC2
 • Zestaw do pomiaru harmonicznych prądu, wahań napięcia i migotania światła EMTest DPA500N
 • Programowalne źródło napięcia 3kVA ITECH IT7626
 • Generator zaburzeń przewodzonych o częstotliwości radiowej Teseq NSG4070
 • Generator zaburzeń impulsowych EMTest UCS500N (EFT/Burst, SURGE, DIPS)
 • Generator wyładowań elektrostatycznych EMTest Dito

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach

Wszystkie prawa zastrzeżone © EAE Elektronik Spółka z o.o. Polityka prywatności Polityka cookies