EAE Elektronik na dniu otwartym w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku

EAE Elektronik w ramach projektu RPO „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku” wspólnie praktykantami, promuje kierunek: technik elektronik, który został objęty przez spółkę patronatem.

Oprócz praktycznej nauki zawodu, w ramach płatnych staży, współpraca patronacka obejmuje:

1. wspólne opracowanie programu nauczania w zawodzie technik elektronik, dostosowanego do potrzeb Patrona,
2. współorganizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zależności od potrzeb i możliwości Patrona,
3. organizowanie staży zawodowych dla najlepszych uczniów,
4. współorganizowanie wycieczek zawodowych,
5. udział w miarę możliwości uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Patrona, w szczególności dotyczących użytkowania obrabiarek skrawających,
6. wzajemne promowanie kształcenia w zawodzie: technik elektronik,
7. współorganizowanie konkursów zawodowych dla uczniów,
8. bieżące doposażanie przez Partnera w miarę możliwości pracowni kształcenia zawodowego Szkoły w zakresie niezbędnym do kształcenia w zawodzie: technik elektronik,
9. udostępnianie materiałów dydaktycznych,
10. zamieszczanie informacji o Patronacie na stronie internetowej Szkoły oraz stronie Patrona,
11. w miarę możliwości ufundowanie przez Patrona stypendium motywacyjnego dla najlepszych uczniów,
12. zatrudnienie w miarę potrzeb najlepszych absolwentów w wydziałach produkcyjnych Patrona,
13. organizowanie przez Patrona w miarę możliwości i potrzeb pokazów nowoczesnych technologii dla nauczycieli teoretycznej nauki zawodu i uczniów,
14. współpracę ze szkołą w miarę możliwości i potrzeb w zakresie projektów edukacyjnych krajowych i międzynarodowych,
15. wspieranie działań Szkoły w dostosowywaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy i oczekiwań Patrona,
16. udział Patrona i przedstawicieli Szkoły w uroczystościach i wydarzeniach promujących kształcenie w zawodzie technik elektronik.


Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach

Wszystkie prawa zastrzeżone © EAE Elektronik Spółka z o.o. Polityka prywatności Polityka cookies