Jesteś w:

EAE Elektronik Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania CAD

Opublikowano: 02-11-2017

Zapytanie to jest prowadzone w ramach projektu pn. „Uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego
w EAE Elektronik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020.
Szczegółowa specyfikacja oraz warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone poniżej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia
Załączniki


Aktualizacja 21.11.2017

Informacja o wyborze oferty na dostawę oprogramowania CAD

Informacja o wyborze dostawcy

grafika: wiktorkolodziej.pl   realizacja: wajcowicz.pl