Jesteś w:

Projektowanie jak i produkcja urządzeń elektronicznych to skomplikowany proces, w którym wiele czynników decyduje o tym czy dane urządzenie będzie spełniać nasze wymagania, a przede wszystkim wymagania naszych klientów. Testowanie urządzeń elektronicznych odbywa się w profesjonalnym laboratorium EMC.

W EAE Elektronik już od kilku lat funkcjonuje specjalistyczne laboratorium pomiarowe. Dla wytwarzanych w przemyśle elektronicznym i elektrycznym urządzeń badania odporności na zakłócenia elektromagnetyczne mają kluczowe znaczenie – pozwalają określić, czy dane urządzenie, pod wpływem ciągłych lub impulsowych zakłóceń, zachowuje swoje podstawowe funkcje, działa poprawnie. Dyrektywa EMC dopuszcza nieznaczną utratę właściwości technicznych urządzenia w toku badania oraz pewne odstępstwa od poziomu zgodności parametrów użytkowych, jednak nie dopuszcza utraty funkcji,  do poziomów niższych niż zdefiniowane przez producenta, toteż każdy produkt z przeznaczeniem do użytku powinien zostać poddamy badaniom EMC.

Spełnienie norm EMC dla producentów często staje się problematyczne, szczególnie wtedy, gdy testy przeprowadzane są kilkakrotnie. Nasze laboratorium, dzięki specjalistycznej aparaturze kontrolno-pomiarowej, z powodzeniem realizuje badania zarówno gotowych urządzeń, jak i podzespołów. Po każdym przeprowadzonym teście przygotowujemy raport, pozwalający dokładnie zapoznać się z wynikami szczątkowymi, wskazujemy sposoby i możliwości poprawy jakość badanych obiektów. Wykonujemy testy ICT oraz funkcjonalne FCT.

W laboratorium EMC dysponujemy profesjonalnym, dokładnym sprzętem niezbędnym do:

 • pomiaru zaburzeń przewodzonych (od 150kHz do 30 MHz)
 • pomiaru zaburzeń impulsowych – generatory ESD, BURST i SURGE,
 • stworzenia warunków badań odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania.

 Laboratorium EMC EAE Elektronik

Testowanie urządzeń elektronicznych

Dokonujemy badań odporności sprzętu elektronicznego według następującej specyfikacji:

Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych BURST

PN-EN 61000-4-4:2010

Test odporności na narażenia EFT/B realizuje się poprzez wystosowanie serii pewnej liczby zakłóceń impulsowych, podawanych z generatora probierczego, sprzężonych odpowiednio do linii zasilania oraz wejść sterujących i sygnałowych badanego obiektu.

Badanie odporności na udary SURGE

PN-EN 61000-4-5:2010

Badanie urządzenia pod kątem odporności na udary napięciowe i prądowe. Realizowane jest poprzez poddawanie sprzętów elektronicznych silnym, nagłym zmianom napięcia w obwodzie.

Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD

PN-EN 61000-4-2:2009

Badanie odporności na wyładowania elektryczności statycznej jest realizowane za pomocą poddawania urządzenia serii pojedynczych impulsów z generatora probierczego, dozowanych na określone w planie testu punkty rozmieszczone na powierzchni testowanego obiektu.

Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

PN-EN 61000-4-11:2007

Badania mające na celu określenie funkcjonalności urządzenia przy krótkotrwałych i nagłych zmianach wartości napięcia sieci zasilającej. Odporność urządzenia na działanie zakłóceń elektromagnetycznych determinuje jego prawidłowe wartości użytkowe. Testy wykonywane w naszym laboratorium odbywają się według określonych w normie PN-EN 61000-4-11 2007 zasad.

Zakres testów odporności jest ustalany ze zleceniodawcą, w odniesieniu do wymagań dotyczących środowiska przeznaczenia urządzeń. Wyniki stanowią wstępną, ale konkretną podstawę do oceny zgodności wyrobu z wymaganiami Dyrektywy EMC oraz uzyskania certyfikatów dopuszczających.

EMC Laboratory ESD simulator

W skład zaplecza technicznego naszego laboratorium wchodzą:

 1. Tester odporności EMC: TESEQ Ametek NSG4070
 2. Symulator dla Burst, Surge i Power Fail emtest UCS 500N; Sno: V0919104825
 3. Analizator widma 1Ghz HAMEG HM5014-2; 1Ghz Spectrum Analyzer; SN: 041230029
 4. Tester ESD emtest dito; TYPE: Simulator; Version: V 2.31; Dev. No. : dito908048
 5. Programowalne źródło prądu zmiennego Chroma Programmable AC Source Model 6408; Model No: 6408-2; Serial No: 640822001004
 6. Miernik mocy (DIGITAL POWER METER) typu WT 210, nr fabryczny: 91K731798, wytwórca: YOKOGAWA
 7. Multimetr cyfrowy (6 ½ DIGIT PRECISION MULTIMETER) typu 8846A, nr fabryczny: 14110009, wytwórca: Fluke
 8. Oscyloskop Agilent Technologies Infinii Vision MSO7034A S/N: MY48250004
 9. Oscyloskop Agilent Technologies MSO-X 3104 A

Prowadzimy również inne dodatkowe działania sprawdzające, m.in.: 

 • Badania mające na celu sprawdzenie poprawności działania urządzeń oraz pojedynczych elementów w podwyższonej temperaturze otoczenia (do 250°C).
 • Testowanie prototypowych urządzeń.

Oferujemy usługi w pełnym zakresie – badania odporności prototypów, gotowych urządzeń oraz podzespołów.

grafika: wiktorkolodziej.pl   realizacja: wajcowicz.pl