Polityka firmy

EAE Elektronik Sp. z o. o. zobowiązuje się dążyć do ciągłego doskonalenia swoich wyrobów oraz procesów w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ograniczania negatywnego wpływu naszej firmy na środowisko naturalne.

Misją naszej firmy jest kompleksowa realizacja usług elektronicznych i elektrotechnicznych w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte dzięki doświadczeniom zebranym na przestrzeni dziesięcioleci. Naszym celem jest pozycja lidera na rynku mierzona nie ilością zdobytych zleceń, a wysokim standardem ich wykonania i satysfakcją naszych klientów. Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę.

Mając na uwadze, że zadowolenie i satysfakcja klienta jest warunkiem trwałego powodzenia Firmy a w zakresie odpowiedzialności społecznej istotne jest dbanie o środowisko naturalne, w którym żyjemy, Kierownictwo EAE Elektronik Sp. z o. o. przyjęło następujące cele, do których zobowiązuje się dążyć:

  1. Spełnienie potrzeb i wymagań klientów od chwili pierwszego kontaktu poprzez opracowanie oferty, projektowanie, przygotowanie i realizację wyrobu z najwyższą dbałością o jakość i środowisko naturalne.
  2. Dbanie o dobry wizerunek Firmy oraz jej promocję,
  3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacje personelu oraz jego świadomości odnośnie odpowiedzialności za produkt i jego jakość,
  4. Wzmacnianie świadomości ekologicznej pracowników i społeczności lokalnej poprzez organizowanie szkoleń i zajęć edukacyjnych,
  5. Zmniejszenie ilości odpadów powstających w firmie, prowadzenie ich segregacji i recyclingu,
  6. Działanie zgodnie z regulacjami prawnymi i innymi obowiązującymi nas w zakresie ochrony środowiska.

Konsekwentnie realizujemy ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normach ISO 9001 oraz ISO 14001. Wysoka jakość produktów i usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko poprzez zapobieganie jego zanieczyszczaniu oraz o bezpieczeństwo pracowników i dostawców.

Kierownictwo Firmy zapewnia, że niniejsza Polityka Firmy:

  • Jest znana, rozumiana i przestrzegana na wszystkich szczeblach organizacyjnych Firmy,
  • Jest przeglądana i dostosowywana do zmieniających się okoliczności w ustalonych odstępach czasowych,
  • Jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Załącznik nr 1 do K.J.
Sanok, 11.08.2015

Dodatkowo, EAE Elektronik Sp. z o.o. deklaruje, iż w swoich wyrobach nie stosuje minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Pełna treść oświadczenia do pobrania z poniższej lokalizacji.

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach

Wszystkie prawa zastrzeżone © EAE Elektronik Spółka z o.o. Polityka prywatności Polityka cookies