II projekt B2B

Firma EAE Elektronik Spółka z o.o. dnia 13 czerwca 2013 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy biznesowe pomiędzy EAE Elektronik Sp. z o.o., a dostawcami”.

Niniejszy projekt ma na celu budowę platformy B2B realizującej procesy biznesowe zewnętrzne zachodzące pomiędzy EAE Elektronik Sp. z o.o., a stałymi dostawcami. W ramach projektu nastąpi rozbudowa współpracy z odbiorcami o procesy analityczne oraz raportowe. Zostaną zaprojektowane dedykowane interfejsy do składania zamówień u dostawców. Również w zakresie współpracy z dostawcami platforma B2B będzie oferowała dostęp do modułów analityczno-raportowych.

Obecny system rozbudowany zostanie o mechanizmy umożliwiające pobieranie i aktualizację danych dostawców na temat dostępności surowców/materiałów oraz ich cen oraz terminów dostaw surowców.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

WARTOŚĆ PROJEKTU 275 830,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 190 831,00 PLN

dotacje

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach

Wszystkie prawa zastrzeżone © EAE Elektronik Spółka z o.o. Polityka prywatności Polityka cookies