Kompatybilność elektromagnetyczna i badania EMC

 Kompatybilność elektromagnetyczna i badania EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) to zdolność danego urządzenia lub systemu do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego, zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. Z kolei, badania EMC to szereg testów sprawdzających kompatybilność elektromagnetyczną danego produktu.

Kompatybilność elektromagnetyczna i wymogi prawne

W naszym życiu codziennym wykorzystujemy coraz więcej urządzeń elektronicznych, co sprawia, że kompatybilność elektromagnetyczna jest coraz istotniejsza. Aby spełnić wymogi rynku i uniknąć kosztownego wycofywania towarów ze sprzedaży, producenci z takich branż jak dobra konsumpcyjne, urządzenia medyczne, sprzęt przemysłowy, kolejowy, samochodowy, lotniczy i wojskowy muszą dopilnować, aby zaburzenia pola elektromagnetycznego nie zakłócały działania ich produktów. Ciąży na nich również presja utrzymania wysokiej jakości przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produktu i czasu potrzebnego, aby wprowadzić go na rynek.

Aby dobrze zaprojektować urządzenie elektryczne lub instalację należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty kompatybilności elektromagnetycznej. Dotyczy to nie tylko tak powszechnych produktów jak odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, telefony, czy pralki itp., ale jest również szczególnie ważne w przypadku tak złożonych produktów, jak pojazdy, statki lotnicze, okręty, czy duże instalacje przemysłowe. Są one bardzo wrażliwe na zakłócenia EMC, a nikt nie dopuszcza możliwości poważnych zakłóceń na przykład w dużej fabryce chemicznej.

Należy dokładnie ustalić wymogi dotyczące EMC od samego początku cyklu projektowania produktu, zastosować dobre praktyki inżynierii EMC, przedstawić listę źródeł zegara i głównych elementów EMC, oraz przygotować urządzenia dodatkowe o pożądanej kompatybilności elektromagnetycznej dzięki rozwiązaniu problemów dotyczących EMC, bezpieczeństwa, jakości i użyteczności produktu na wczesnym etapie jego tworzenia i projektowania. Pozwala to zmniejszyć koszty i opóźnienia związane ze zmianą końcowego produktu i jego przeróbkami.

Badania EMC

Spełnienie norm dotyczących EMC jest obowiązkowo wymagane na większości rynków, m.in. w Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Korei, Australii i Nowej Zelandii. Badania EMC są konieczne, aby spełnić wymogi prawne, poprawić działanie produktu oraz zmniejszyć ryzyko poniesienia kosztów związanych z niespełnieniem norm. Badania EMC wykonywane przez niezależną firmę, a starania o ocenę zgodności pomagają wzmocnić pozycję firmy na rynku.

Ze względu na poczynione już do tej pory i nadal czynione wysiłki mające na celu zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną, ludzie zaczęli wierzyć, że po pewnym czasie wszystkie produkty są bezpieczne i odporne. Niestety, jeszcze tak nie jest. Każde nowe pokolenie inżynierów i techników zmaga się z kwestią EMC w przypadku każdego nowego produktu czy nowej instalacji. Uniwersytety nie uczą praktycznego rozwiązania problemów związanych z EMC. Można je dopiero wypracować dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz badaniach w tej dziedzinie.

Normy IEC i CISPR

Główne normy międzynarodowe dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej to normy IEC (ang. International Electrotechnical Commission) oraz normy CISPR. Te drugie stosowane są jako normy krajowe w różnych państwach i uważane są również za normy ogólnoświatowe. Normy IEC i CISPR są zazwyczaj korygowane co 5 lat w celu dostosowania ich poziomu technologicznego do aktualnych warunków. Zharmonizowane normy europejskie zostały wprowadzone w połączeniu z unijną dyrektywą EMC lub krajowymi przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej. Precyzują one metody i limity pomiaru oraz poziom badań zarówno dla emisji, jak i odporności sprzętu, instalacji i systemów elektrycznych.

Normy EMC odgrywają ważną rolę w ustalaniu przydziału pasm częstotliwości, co jest kluczowe w celu zapewnienia istotnej komunikacji radiowej (np. radio straży pożarnej, czy policji) oraz emisji telewizyjnej i uniknięcia interferencji.  Ma to również na celu ochronę urządzeń elektrycznych lub elektronicznych przed różnymi interferencjami (m.in. przepięciami czy elektrostatyką) i uszkodzeniami przez zminimalizowanie czynników ryzyka występującego w ich otoczeniu.

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach

Wszystkie prawa zastrzeżone © EAE Elektronik Spółka z o.o. Polityka prywatności Polityka cookies