Jesteś w:

Badania odporności na zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne ESD urządzeń, mają szczególne znaczenia dla przedsiębiorstw branży elektronicznej. Bezawaryjne produkty to praktycznie pewnik ich wysokiej jakości i stałego zainteresowania klientów. Z tego powodu obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na laboratorium EMC.

Testowanie urządzeń elektronicznych

Rozwój laboratoriów testowania urządzeń elektronicznych staje się trendem wśród firm oferujących montaż kontraktowy. Rozszerzanie oferty o badania EMC to wynik konkurencyjności cenowej i chęci kompleksowego zaspakajania potrzeb kontrahentów. Nierzadko, wymaga tego specyfika umowy handlowej np. z lotnictwem lub wykonywania aparatury medycznej.

Urządzenia elektroniczne muszą stale spełniać swoje funkcje, a poprawność działania pod wpływem ciągłych lub impulsywnych zakłóceń to czynnik wymagany przez dyrektywę EMC. Z tego powodu, zyskuje ona bardzo na znaczeniu. Testom podlega cały system, jak i poszczególne elementy składowe.

Laboratorium EMC – zgodność z dyrektywą

Dyrektywa EMC obowiązuje od 1996 roku i odnosi się do kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektronicznych i instalacji elektrycznych wprowadzanych do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Dotyczy sprzętu mogącego powodować zakłócenia elektryczne, lub na którego działanie mają one wpływ. Dyrektywa zobowiązuje producentów do przedsięwzięcia odpowiednich środków, celem wdrażania i dystrybucji wyłącznie sprzętów spełniających jej wymogi. Co więcej, zakłada również, że odpowiedzialność za właściwą instalację, regularną konserwację i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, stoi po stronie użytkownika.

Niezgodność urządzeń z dyrektywą EMC skutkuje brakiem możliwości sprzedaży w krajach Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych przez EEA. Dyrektywa przewiduje kary pieniężne i konieczność wycofania z obrotu urządzeń niezgodnych z wymaganiami.

Specjalistyczne laboratorium pomiarowe EMC

W skład aparatury pomiarowej laboratorium EAE Elektronik wchodzą m.in. generatory BURST, SURGE i ESD. Wykonujemy testy prototypów. Dokonujemy badań odporności urządzeń na krótkie przerwy, zapady i zmiany napięcia zasilania, odporności na wyładowania elektrostatyczne, odporności na udary napięciowe i prądowe. Posiadamy wysoce wyspecjalizowany symulator impulsów ESD, analizator widma oraz oscyloskop o szczegółowej prezentacji przebiegów i szybkiej detekcji zdarzeń sporadycznych. Sprawdzamy poprawne funkcjonowanie urządzeń w ciężkich warunkach – zawilgocenia czy wysokiej temperatury.

Testy laboratoryjne sprzyjają usuwaniu możliwych wad, już na etapie projektowania prototypu do produkcji. Możliwe jest również przeprojektowanie urządzeń, tak by spełniały warunki EMC. Każde przeprowadzone badanie skutkuje wygenerowaniem szczegółowego raportu oraz możliwością uzyskania certyfikatu dopuszczającego.

Laboratorium EMC

Szczegóły dotyczące laboratorium EMC znajdą Państwo TUTAJ.

Informacja ogólne o dyrektywie EMC TUTAJ.

grafika: wiktorkolodziej.pl   realizacja: wajcowicz.pl