Produkcja urządzeń elektronicznych pod klucz

Produkcja urządzeń elektronicznych pod klucz

Niniejszy artykuł wyjaśnia, porównuje i ocenia produkcję pod klucz i produkcję konsygnacyjną, aby pomóc małym i średnim firmom wybrać strategię outsourcingu produkcji sprzętu elektronicznego, która najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Wiele firm, zarówno w Polsce jak na świecie, zleca produkcję swoich urządzeń elektronicznych przedsiębiorstwom oferujących EMS, aby utrzymać przewagę na rynku i szybko reagować na niekorzystne zmiany w środowisku technologii. Podczas, gdy wykonawca montażu kontraktowego zajmuje się projektem, produkcją, wysyłką i serwisem produktu, to firma zlecająca staje przed wyborem co do metodologii outsourcingu – dwa popularne modele to produkcja konsygnacyjna i produkcja pod klucz.

 

Wybór między produkcją elektroniki pod klucz i produkcją konsygnacyjną

Produkcja konsygnacyjna (ang. Consignment Manufacturing) to nic innego jak „częściowy” outsourcing. W przypadku produkcji sprzętu elektronicznego, oznacza ona model, w którym producent technologii we własnym zakresie realizuje pewną część ogólnego łańcucha dostaw produkcji – zazwyczaj zakupy i/lub montaż systemów (box and build). Najczęściej dotyczy to dostawy dokumentacji, komponentów elektronicznych lub płyt PCB do wykonawcy. W ramach modelu konsygnacyjnego, wewnętrzne grupy firmy ds. zakupów, wysyłki i odbioru są odpowiedzialne za pozyskiwanie materiałów, ich sortowanie i pakowanie do produkcji oraz ich dostarczenie do producenta kontraktowego celem montażu.

Nowo powstające firmy często decydują się rozpocząć produkcję swoich komponentów elektronicznych w ramach modelu konsygnacyjnego. Może nie są one świadome istnienia producentów kontraktowych pod klucz, a może uważają, że żaden producent kontraktowy pod klucz nie zapewni prawidłowej obsługi danego ich komponentu lub niewielkich zamówień, lub może poczyniły inwestycje w wewnętrzne zasoby łańcucha dostaw produkcji i chcą, aby się one zwróciły.

Produkcja kontraktowa pod klucz (ang. Turnkey Contract Manufacturing) oznacza kompletną funkcję produkcyjną, która zapewnia wszystkie usługi produkcji i łańcucha dostaw, w tym nabycie materiałów, montaż, testowanie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Producent elektroniki od zleceniodawcy otrzymuje jedynie dokumentację techniczną. Producent kontraktowy może również świadczyć usługi projektowania produktu i projektowania dla produkcji. Innymi słowy, organizacja zleca całościowo takie funkcje jak: kontrola posiadanych zapasów, odbioru, kompletowania i zarządzania produkcją – i prawdopodobnie również całą usługę projektowania i gwarancyjną – zewnętrznemu producentowi kontraktowemu, który jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty produkcji danego produktu.

Niektóre z najbardziej innowacyjnych firm wybierają model pod klucz od samego początku uznając, że ich model biznesowy będzie napędzany przez sprzedaż i marketing produktów innowacyjnych, podczas gdy częściowa produkcja wymagałaby dużych nakładów infrastrukturalnych. Model ten pozwala nowym firmom uniknąć ryzyka, utrzymać niskie koszty ogólne i działać szybko, aby sprostać wymaganiom rynku.

Produkcja urządzeń elektronicznych – który model jest lepszy?

Model konsygnacyjny staje się obecnie coraz mniej popularny, ponieważ firmy koncentrują się na redukcji kosztów i zachowaniu elastyczności, aby mogły szybko reagować na zmieniające się rynki. Jednocześnie są pewne przypadki, w których model taki może nadal mieć sens – na przykład, kiedy produkt bazuje na specjalistycznym komponencie dostarczanym specjalnie dla tej firmy, lub w przypadkach, w których własność intelektualna firmy zawiera się w komponencie lub płycie. Jednak dla większości firm zajmujących się marketingiem gotowych produktów, a w których produkcja nie stanowi podstawowej praktyki biznesowej, to właśnie model produkcji pod klucz jest najmądrzejszym wyborem. Zarówno w perspektywie krótko- i długoterminowej. Zlecając wszystkie funkcje produkcyjne zewnętrznemu producentowi kontraktowemu, firmy te mogą skupić się na swoich kluczowych kompetencjach, korzystając jednocześnie z produkcyjnej ekonomii oferowanej przez producenta kontraktowego o ugruntowanej już pozycji.

Podczas gdy niektóre firmy mogą czuć się słabe, polegając na stronie trzeciej w realizacji zobowiązań dostawy wobec klientów, wysokiej jakości produkcja pod klucz ma większe szanse usprawnić dostawę produktów, ponieważ wykorzystywane są w tym celu już ustalone i sprawdzone procesy. Firmy polegające na produkcji pod klucz mają również tendencję do innowacji i szybszego tworzenia nowych produktów, ponieważ mogą skupić się na badaniach rynku, rozwoju produktu oraz sprzedaży i nie ograniczają ich kosztowne infrastruktury produkcyjne. Cała koncentracja producenta kontraktowego skupia się na produkcji, podczas gdy zasoby firmy technologicznej często rozchodzą się w wielu kierunkach, gdy pojawiają się trudności lub w przypadku problemów z dostawą.

Model produkcji pod klucz, oferujący znaczne oszczędności związane z siłą roboczą i zapasami oraz pozwalający firmom skupić się na innowacyjności i ich podstawowych kompetencjach, stanowi opłacalny wybór dla firm, które podjęły decyzję o zleceniu produkcji swoich produktów elektronicznych producentowi kontraktowemu.

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach

Wszystkie prawa zastrzeżone © EAE Elektronik Spółka z o.o. Polityka prywatności Polityka cookies