Zaprasza do składania ofert na dostawę laboratoryjnego systemu pomiarowego

 

 

EAE Elektronik Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę laboratoryjnego systemu pomiarowego z oprogramowaniem.
Zapytanie to jest prowadzone w ramach projektu pn. „Uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego w EAE Elektronik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowa specyfikacja oraz warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone poniżej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu Zamówienia
Wzór Umowy
Załączniki
Specyfikacja – formularz ofertowy


Aktualizacja z dnia 28.06.2017

EAE Elektronik Sp. z o.o. informuje, iż otrzymał pytania w zakresie zapytania ofertowego na dostawę laboratoryjnego systemu pomiarowego ogłoszonego w dniu 22 czerwca br.

W związku z powyższym, Zamawiający publikuje otrzymane pytania wraz z odpowiedziami oraz zmienioną dokumentacją postępowania.

W związku z faktem, iż zadane pytania nie zmieniają zapisów zapytania w sposób mogący wpłynąć na sposób kalkulacji ceny i w ocenie Zamawiającego stanowią doprecyzowanie zapisów SIWZ termin składania ofert w przedmiotowym zapytaniu nie ulega zmianie.

Dokonane zmiany w dokumentacji Zamawiający oznaczył kolorem czerwonym.

 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Modyfikacja nr 1
Pytania dot zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja nr 1
Specyfikacja – formularz ofertowy Modyfikacja nr 1
Wzór umowy Modyfikacja nr 1

Aktualizacja z dnia 04.07.2017

EAE Elektronik Sp. z o.o. informuje, iż dokonał wyboru wykonawcy w ramach postępowania nr 1/RPO/EAE dotyczącego dostawy laboratoryjnego systemu pomiarowego z oprogramowaniem. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej informacji o wyborze.

Informacja o wyborze wykonawcy

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach

Wszystkie prawa zastrzeżone © EAE Elektronik Spółka z o.o. Polityka prywatności Polityka cookies