Zaproszenie do składania ofert na zasilacz laboratoryjny

EAE Elektronik Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zasilacza laboratoryjnego z obciążeniem i systemem symulacji baterii.
Zapytanie to jest prowadzone w ramach projektu pn. „Uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego w EAE Elektronik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowa specyfikacja oraz warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone poniżej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu Zamówienia
Wzór umowy
Załączniki
Specyfikacja – formularz ofertowy


Aktualizacja z dnia 18.07.2017

EAE Elektronik Sp. z o.o. informuje, iż otrzymał pytanie w zakresie zapytania ofertowego nr 2/RPO/EAE na dostawę zasilacza laboratoryjnego z obciążeniem i systemem symulacji baterii” ogłoszonego w dniu 12 lipca br. W związku z powyższym, Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedziami oraz zmienioną dokumentacją postępowania. W związku z faktem, iż zadane pytanie nie zmieniają zapisów zapytania w sposób mogący wpłynąć na sposób kalkulacji ceny i w ocenie Zamawiającego stanowią doprecyzowanie zapisów SIWZ termin składania ofert w przedmiotowym zapytaniu nie ulega zmianie. Dokonane zmiany w dokumentacji Zamawiający oznaczył kolorem czerwonym.

Zapytanie 1:
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania nr 2/RPO/EAE proszę o potwierdzenie czy przy Systemie symulacji
baterii akumulatorów parametr „izolacja pomiędzy kanałami” o wartości 600V należy traktować jako
minimalny, tj. parametr otrzymałby brzmienie „izolacja pomiędzy kanałami” min. 600 V.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż parametr „izolacja pomiędzy kanałami” o wartości 600V należy traktować jako
minimalny. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany w opisie przedmiotu zamówienia. Parametr otrzymuje
brzmienie „izolacja pomiędzy kanałami” min. 600 V.

Opis Przedmiotu Zamówienia Modyfikacja nr 1
Specyfikacja Formularz Ofertowy Modyfikacja nr 1


Aktualizacja z dnia 31.07.2017

EAE Elektronik Sp. z o.o. informuje, iż dokonał wyboru wykonawcy w ramach postępowania nr 2/RPO/EAE dotyczące dostawy zasilacza laboratoryjnego z obciążeniem i systemem symulacji baterii. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej informacji o wyborze.

Informacja o wyborze wykonawcy

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach

Wszystkie prawa zastrzeżone © EAE Elektronik Spółka z o.o. Polityka prywatności Polityka cookies