Zgodność produktu z RoHS

Zgodność produktu z RoHS

Przepisy RoHS mają na celu zmniejszenie poziomów substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym. Wraz ze wzrostem poziomu produkcji urządzeń elektronicznych, jakiś czas później wyrzucanych, stwierdzono wzrost poziomów substancji niebezpiecznych w środowisku. Jednym z głównych obszarów RoHS jest obniżenie poziomu ołowiu. Niekiedy RoHS jest błędnie nazywane „ustawą bezołowiową”. Jednak przepisy RoHS dotyczą szerszego zagadnienia niż tylko ołów.

Limity substancji niebezpiecznych

W celu ograniczenia poziomu substancji ustalono maksymalne dopuszczalne poziomy dla poszczególnych substancji. Ustalono maksymalne stężenie 0,1% wagowo jednorodnych materiałów dla wszystkich substancji z wyjątkiem kadmu, który jest bardziej toksyczny i dlatego jego maksymalny poziom ustalono na 0,01%.

Limity nie dotyczą tylko całego produktu, ale każdego elementu, komponentu lub substancji, które można z nich wydzielić. Na przykład może to dotyczyć stopu lutowniczego stosowanego w płytce obwodu drukowanego. Może to również dotyczyć izolacji przewodu wykonanej z tworzywa sztucznego. W ten sposób wszystko, co zostało wykorzystane do budowy produktu musi być zgodne z RoHS.

Lutowanie bezołowiowe

Pomimo że RoHS to coś więcej niż tylko produkcja bezołowiowa, jednym z głównych nacisków producentów sprzętu elektronicznego jest przyjęcie bezołowiowych procesów lutowania w celu zapewnienia zgodności z RoHS. Niegdyś ołów był głównym składnikiem stopu lutowniczego, a nowe przepisy sprawiły, że obecnie opracowuje się i wykorzystuje wiele nowych bezołowiowych stopów lutowniczych. Ponieważ ich właściwości różnią się nieco od stopów lutowniczych zawierających ołów, wymagana jest dokładna kontrola procesów w celu zapewnienia utrzymania tych samych wysokich standardów produktów końcowych. Niezawodność lutowanych połączeń jest głównym czynnikiem, którym trzeba się zająć.

RoHS na świecie

Przepisy RoHS zawarte są w unijnej dyrektywie i, z uwagi na wielkość UE, inne kraje eksportujące produkty do UE muszą przestrzegać tych regulacji. Dzięki temu ich zasięg jest znacznie szerszy, ponieważ kraje na całym świecie są świadome istnienia tych przepisów i muszą produkować towary zgodne z RoHS.

Oprócz krajów i firm, które eksportują do UE, wiele innych krajów przyjmuje RoHS lub podobne przepisy i normy. Chiny wprowadzają podobne przepisy prawne, a wielu odwołuje się do ich standardów jako „chińskich RoHS”. Jedną z głównych różnic jest to, że w przeciwieństwie do UE, której regulacje uwzględniają pewne produkty, o ile nie są wyraźnie uwzględnione, w Chinach jest odwrotnie. Jednak istnieje możliwość, że przepisy RoHS w Chinach mogą obejmować kilka produktów, które nie są objęte RoHS w UE.

Badania i zgodność produktu z RoHS

Wydzielenie i kontrola różnych rodzajów komponentów są krytyczne dla zapewnienia, że dany produkt jest naprawdę zgodny z RoHS. Obecnie nie istnieje powszechne porozumienie w ramach łańcucha dostaw w sprawie wyznaczenia unikalnych numerów części dla komponentów zgodnych z RoHS i artykułów niezgodnych z RoHS. Wielu producentów komponentów wybiera oznaczenie części zgodnych za pomocą kodu partii lub kodu daty zamiast unikalnych numerów części. Niezbędne jest, aby produkty elektroniczne należące do odpowiednich kategorii były oznakowane jako zgodne z RoHS zanim zostaną sprzedane. Konieczne może być przeprowadzenie badań RoHS, aby zagwarantować, że produkty są wolne od substancji zabronionych na mocy przepisów RoHS. W jaki sposób bada się produkty pod kątem zgodności z RoHS? Do badań i weryfikacji zgodności z RoHS wykorzystuje się przenośne analizatory RoHS, znane również jako analizatory fluorescencji rentgenowskiej lub XRF metali. Badania RoHS mogą być przeprowadzane przez szereg laboratoriów.

Ponieważ świat musi stać się bardziej świadomy kwestii środowiskowych, jest prawdopodobne, że dyrektywa RoHS będą stanowić podstawę do wprowadzenia kolejnych przepisów. Brak świadomości szkód niektórych substancji dla środowiska jest znacznie gorszy, niż koszty związane z wprowadzeniem zasad RoHS dla producentów elektroniki. Jest to więc korzystna inwestycja.

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach

Wszystkie prawa zastrzeżone © EAE Elektronik Spółka z o.o. Polityka prywatności Polityka cookies